Sint Nicolaas is eenieders vriend. Ik tref u graag tijdens de intocht in Nijmegen, maar vindt het ook een feest om bij u thuis in het gezin met de kinderen te spreken. U kunt me op school of peuterspeelzaal treffen en als u het leuk vindt brengen we ook een bezoek aan uw bedrijf of vereniging.

Madurodam 2008 | Intocht 2007 | Intocht 2006 | Thuis | Bedrijf | School | Portretten

Impressies van een bezoek aan een bedrijf
Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten werden hartelijk onthaald
door de medewerkers van Marant. Om 15.25 uur stipt schalde
de traditionele sinterklaasmuziek over de intercom en het gehele
gebouw werd vervuld van een kinderlijk verlangen: hij komt, hij komt.
Het tot dan toe noest werkende personeel begreep daarmee dat het tijd was:
weldra en aanstonds zou de Bisschop van Myra Marant aandoen. 
Hieronder zien we Zijne Heiligheid tezamen met het Nijmeegs
sinterklaasgezelschap voor het staatsieportret poseren.